Întâlnire de lucru a formatorilor
în cadrul proiectului „Politici publice alternative în domeniul sănătății”
SIPOCA 245 / My SMIS 111413

 

În perioada 03-05 februarie 2019, ca parte a subactivității de pregătire a formării în domeniul formulării și promovării de politici publice în domeniul sănătății (3.4), a avut loc întâlnirea de lucru a experților formatori.

La întâlnire au participat 5 formatori, 1 coordonator formare, managerul de proiect (din partea Federației Filantropia) și un reprezentant din partea Ministerului Sănătății, care a avut o contribuție importantă în momentul discutării Strategiei Nationale de Sănătate 2014-2020.

Obiectivele întâlnirii de lucru au vizat:

  • analizarea rezultatelor vizitei externe și a rezultatelor Studiului;
  • elaborarea curriculei, a suportului de curs și a materialelor de instruire pentru formarea în comun a ONG-urilor membre ale Federației Filantropia;
  • elaborarea de materiale care vor fi atașate broșurii finale și care vor fi abordate în curricula celor cinci programe de instruire, instrumente de lucru, prezentările de bune practici europene, temele orizontale legate de dialogul social, egalitatea de șanse și dezvoltarea durabilă;
  • stabilirea domeniului de politică publică aferent Strategiei Naționale de Sănătate, în care se va elabora proiectul de politică publică alternativă;
  • formarea echipelor (coordonator formare + 1 formator Federația Filantropia) care vor conduce fiecare dintre cele cinci sesiuni de formare.

Printre cele mai importante rezultate preconizate se află stabilirea domeniului de politică publică aferent Strategiei Naționale de Sănătate 2014 – 2020, în care se va elabora proiectul de propunere de politică publică alternativă, precum și o curriculă de pregătire a unui program de formare în elaborarea politicilor publice, adaptată contextului din România, dar și realizarea unui material pe baza transferului de cunoștințe și a exemplelor de bune practici descoperite în vizita de studiu din Danemarca.