”Politici publice alternative în domeniul sănătății”, SIPOCA 245/111413
05.11.2019, BUCUREȘTI

În data de 05 noiembrie 2019 a avut loc Atelierul de lucru privind aprobarea cadrului inovativ de proceduri elaborat pentru membrii Federației Filantropia, în vederea sprijinirii acestora pe viitor, în fundamentarea, formularea, susținerea și promovarea inițiativelor de politici publice alternative în domeniul socio-medical.

Acest eveniment a fost organizat în contextul proiectului ”Politici publice alternative în domeniul sănătății”, (Cod SIPOCA/ MySMIS: 245/111413), cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar, activitatea 4.2 ”Formularea finală a unei propuneri de politici publice în domeniul sănătății și elaborarea unei procedure privind susținerea și promovarea inițiativelor de politici publice”, etapa a V-a.

Documentul ”Cadru inovativ de proceduri” va fi utilizat de ONG-urile membre ale Federației Filantropia, având rolul de a contribui la creșterea capacității organizaționale a acestora, de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Instituțiile publice.

Acesta conține prezentarea procesului și a etapelor de elaborare a politicilor publice, prezentarea proiectului sus menționat ca exemplu de bună practică, cât și propunerea înființării unui grup de lucru la nivelul Federației Filantropia, cu expertiză în elaborarea de politici publice.

O parte importantă din parcursul Atelierului de lucru a reprezentat-o expunerea tuturor acestor informații spre aprobare Consiliului Director al Federației Filantropia, reunit în ședință extraordinară.