Reprezentanții celor 22 de organizații membre ale Federației Filantropia s-au întrunit, în data de 11 octombrie 2018, în ședința bianuală, sub președinția Pr. Cons. Ciprian Ion Ioniță, la Centrul Național pentru Formare Continuă „Dumitru Stăniloae” București.

În cadrul acestei întruniri de lucru, s-a realizat o trecere în revistă a proiectelor cofinanțate din fonduri europene aflate în implementare sau depuse spre finanțare în care organizațiile membre au calitatea de beneficiar sau partener, în cadrul următoarelor linii de finanțare: Programul Operațional Capital Uman (POCU), Programul Operațional Regional (POR), Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), START-UP NATION și ErasmusPlus. Domeniile de activitate vizează: dezvoltarea unor rețele de specialiști în domeniul social (chiar și transfrontalier), consiliere imigranți și înființarea unor centre de zi pentru copii și pentru vârstnici, cantine sociale, servicii de îngrijire la domiciliu.

Pr. Cons. Ciprian Ion Ioniță a prezentat stadiul de implementare al proiectului ”Politici publice alternative în domeniul sănătății” și cel al proiectului ”FOCUS” și a moderat discuția legată de structura programului de formare ce va fi realizat cu sprijinul financiar al International Orthodox Christian Charities (IOCC).

Un alt punct pe agendă a reprezentat colaborarea cu retailerul PROFI, care derulează o campanie de Responsabilitate socială în cadrul căreia este înscris spre a obține finanțare proiectul de telemedicină al Federației Filantropia ”Sănătate la un click distanță”, care urmează să fie implementat de Fundaţia Filantropia Timişoara, Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia și  Asociaţia Filantropia Oradea. De asemenea, începând cu anul 2019, va demara și parteneriatul în cadrul unui program de ajutor alimentar.

Cu bucurie, Adunarea Generală a Federației Filantropia a aprobat solicitările de aderare venite din partea a două organizații ce funcționează cu binecuvântarea Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului, respectiv Asociația Filantropică ”Sfântul Iosif Mărturisitorul” și Asociația ”Filantropia Maramureșeană”.