POCA TOP

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente
Operațiunea: Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune în administrația publica ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP
Titlul proiectului: ”Politici publice alternative în domeniul sănătății”
Contract de finanțare: 226/13.08.2018
Cod SIPOCA/SMIS2014+: 245/111413

Data: 03/01/2020

REZULTATE FINALE
Proiect ”Politici publice alternative în domeniul sănătății”
(Cod SIPOCA/SMIS2014+: 245/1111413)

Proiectul ”Politici publice alternative în domeniul sănătății”, implementat în parteneriat cu Ministerul Sănătății, a vizat creșterea capacității a 20 de ONG-uri membre ale Federației Filantropia și parteneri sociali de a formula politici publice în general și promovarea unei propuneri de politică publică alternativă în domeniul sănătății, având o durată de 16 luni.

Rezultatele finale:

  • 6 membri ai Federației Filantropia și 4 angajați (personal conducere și execuție) ai Ministerului Sănătății au beneficiat de transfer de cunoștințe și bune practici în inițierea și implementarea unei politici publice în domeniul sănătății, inclusiv privind dialogul social și implicarea civică, instrumente de evaluare și monitorizare a politicii publice, egalitate de șanse, dezvoltare durabilă, activități de advocacy și lobby în cadrul unei vizite de studiu în Danemarca;
  • 60 de persoane, din 20 de ONG-uri membre ale Federației Filantropia, din domeniul socio-medical, au fost instruite în vederea elaborării unei politici publice de sănătate, pornind de la documentul de referință ”Strategia Națională de Sănătate 2014-2020”;
  • 1 cadru inovativ de proceduri pentru Federația Filantropia și membrii săi, instrument de lucru care poate fi utilizat pe viitor în cadrul altor inițiative de elaborare de politici publice în domeniul sănătății;
  • 1 propunere de politică publică alternativă în domeniul sănătății, denumită ”Eficientizarea sistemului de asistență medicală comunitară – Sănătate în Comunitate”, elaborată cf. HG 775/2005, supusă consultării publice, utilizând instrumente de dialog social și de interacțiune cu autoritățile publice, care a fost înaintată Ministerului Sănătății spre aprobare și la care s-a obținut un răspuns pozitiv.

Suma totală finanțată a proiectului a fost de 975.818,35 Lei, constituită din: Federației Filantropia – 856.139,02 lei din care valoarea nerambursabilă a fost de 839.016,24 Lei, iar contribuția proprie a fost în cuantum de 17.122,78 lei; Ministerul Sănătății – 119.679,33 lei din care valoarea nerambursabilă a fost de 100.511,33 Lei, iar contribuția proprie a fost în cuantum de 19.168 lei.

POCA BOTTOM