În perioada 13-14 septembrie 2018, orașul Praga a găzduit evenimentul  „Is there a future of Long-term Care in Europe? What can we learn from each other…?” („Există viitor pentru îngrijirea pe termen lung în Europa? Ce putem învăța unii de la alții…?”).

La Conferința internațională din Cehia a fost invitat reprezentantul Asociației „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja”, organizație membră a Federației Filantropia a Patriarhiei Române.

Evenimentul a reunit aproximativ 500 de participanți din 20 de țări din lume, cele mai multe din Europa, dar și din alte state precum: SUA, China, Australia și Canada.

România a fost reprezentată de Pr. Ilarion Mâță, Președintele Asociației „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja”, Vicepreședinte al Asociației Naționale a Directorilor Instituțiilor pentru Vârstnici (ADIV) România și  Inspector eparhial la Sectorul Social – Filantropic al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Pr. Ilarion a susținut în cea de a doua zi prezentarea cu tema „Long Term Care in Romania: Spirituality in eldery care homes”  (Îngrijirea pe termen lung în România: Spiritualitatea în centrele pentru persoane vârstnice),  în cadrul Secțiunii II – EU welfere state policies – can the clients see difference?  (Politicile sociale ale statului privind calitatea vieții în UE).

Prezentarea a suscitat interes prin întrebările adresate Pr. Ilarion Mâță, modelul de bună practică de la Hârja fiind considerat de către participanți cel mai inovativ din Europa, consilierea spirituală oferită  vârstnicilor din centrele rezidențiale fiind complemantară cu îngrijirea copiilor din cadrul Asociației „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja”, ambele generații realizând schimbul de valori prin munca în comun și dezvoltarea activităților de autofinanțare și economie sociale de la ferma de animale, brutăria și patiseria socială, sera de legume, atelierele de: croitorie și broderie tradițională, lumânări decorative, pictură, sculptură, olărit și mai ales prin buna relație cu voluntarii instituției, în număr anual de peste 600 (elevi, studenți și cadre didactice), ce susțin și se implică în toate activitățile organizației Bisericii Ortodoxe Române.

Conferința a debutat cu discursul domnului Jiří Horecký, președintele European Ageing Network (EAN), gazda acestui eveniment. Au urmat intervențiile reprezentanților Ministerului Sănății și ai Muncii din Republica Cehă.

Conferința a continuat cu prezentările: ”The role of the European Commission in Long-term Care in Europe” (Rolul Comisiei Europene în îngrijirea pe termen lung în Europa);  ”Should the European Union have an influence in LTC policies in Member States?” (Ar trebui ca Uniunea europeană să aibă o influență asupra îngrijirii pe termen lung din Statele Membre?) ; “EU Uniform Care” – The Way Ahead or a Hazard? (Îngrijirea uniformă în UE – Direcție viitoare sau hazard?); ”LTC in 2030 – European visions” (Îngrijirea pe termen lung 2030 – Viziunile europene) ;  ”Residential and/or Ambulant Care” (Îngrijirea în sistem rezidențial și /sau ambulatoriu).

A doua zi a conferinței a pus în dezbateri patru sesiuni de comunicări, cu șase lectori pentru cele patru teme de inters:

I. Public and private LTC providers (Furnizorii publici și privați în îngrijirea pe termen lung);

II. EU welfare state policies – can the clients see difference? (Politicile sociale ale statului privind calitatea vieții în UE)

III. Dementia and the impact to LTC in Europe (Demența și impactul asupra îngrijirii pe termen lung în Europa)

IV.  Workforces in LTC in Europe (Forța de muncă în îngrijirea pe termen lung în Europa).

Conferința s-a încheiat prin invitația făcută de Global Ageing Network de a participa anul viitor, în luna Septembrie, la Toronto, la întâlnirea furnizorilor și managerilor instituțiilor care furnizează servicii sociale și medicale pe termen lung.

Sâmbătă, 15 septembrie, Pr. Ilarion Mâță, în calitate de Profesor asociat al Facultăților de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” Iași (secția Teologie Socială) și al Facultății de Filosofie și Științe Social – Politice Iași (Departamentul de Sociologie și Asistență Socială) a încheiat un protocol de colaborare cu cel mai mare centru social public din Praga „New Sunflower”, convenție în baza căreia studenții de la aceste facultăți ar putea intra în contact cu modul de lucru și experiența profesională a celor peste 150 de angajați ai instutuției. În egală măsură protocolul de colaborare are în vedere profesionalizarea angajaților din centrul rezidențial de la Hârja și a altor centre ce prezintă interes, realizându-se un schimb de experiență și un transfer de valori de un centru la celălalt. Prima vizită de lucru agreată de cele două instituții ar fi în luna iunie a anului 2019 atunci când o delegație a acestei instituții va ajunge în România, la Complexul de servicii sociale de la Hârja acolo unde, timp de o săptămână, va intra în legătură cu realitățile sociale și medicale din țara noastră, modelul de la Hârja, prin economia socială și activităție autofinanțare, fiind pentru celelate țări participate la conferință, o adevărată curiozitate și noutate conceptuală de a furniza servicii sociale prin rugăciune, muncă și schimb de valori intergeneraționale (copii/vârstnici).

Tot pe parcursul zilei de sâmbătă s-a desfășurat și Adunarea Generală a E.A.N. (European Ageing Network) din care face parte și ADIV România, Pr. Ilarion reprezentând această instituție, în calitate de vicepreședinte. Aici au fost dezbătute prioritățile politicilor sociale europene, nevoia de extindere și de coeziune a membrilor europeni cu cei din alte continente, cât și găsirea unor soluții urgente la lipsa de personal social și medical care să deservească centrele de pe „bătrânul continent”.

Următoarea întâlnire International Long-Term Care Conference (ediția XXI),  va avea loc într-un alt format, mult mai extins, în perioada 25-28 septembrie a.c.,  la Torun – Polonia, acolo unde sunt așteptați peste 3000 de participanți din lume la conferințele și dezbaterile pe tematici sociale și medicale. (Liliana Pânzaru).