Header-POCA-color_V OK

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European
Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente
Operațiunea: Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune în administrația publica ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP
Titlul proiectului: ”Politici publice alternative în domeniul sănătății”
Contract de finanțare: 226/13.08.2018
Cod SIPOCA/SMIS2014+: 245/111413

 

COMUNICARE PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE SELECȚIE A EXPERȚILOR IMPLICAȚI ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
”Politici publice alternative în domeniul sănătății”
SIPOCA 245/ My SMIS 111413

 

În perioada 24 august – 06 septembrie 2018, Federația Filantropia a derulat procedura de selecție a 2 experți analiză situație existentă (subactivitatea 3.3) și a unui expert coordonator formare (activitatea 3), în vederea constituirii echipei de implementare a proiectului, cu respectarea legislației în vigoare și a procedurilor interne. Anunțul de selecție a experților a fost postat pe site-ul instituției, iar termenul limită pentru depunerea candidaturilor a fost 05 septembrie 2018, ora. 15.00.

În urma publicării anunțului au depus dosarul:

Monica Alexandru și Adriana Căruntu – pentru Expert analiză situație existentă

Aurel Borcescu – pentru Expert Coordonator formare

Admiși:

  1. Monica Alexandru–Expert analiză situație existentă
  2. Adriana Căruntu –Expert analiză situație existentă
  3. Aurel Borcescu –Expert Coordonator formare

anunt-proiect-footer