poca-2

În perioada 26 – 30 noiembrie 2018, Federația Filantropia împreună cu Ministerul Sănătății, prin parteneriat cu Via University College Danemarca, a organizat vizita de studiu privind transferul de cunoștințe (know-how) și exemple de bune practici în domeniul politicilor publice socio-medicale.

Acest transfer de cunoștințe și exemple de bune practici s-a realizat în cadrul activității 3 ce vizează sprijinirea reprezentanților ONG-urilor, a partenerilor sociali și a personalului din autoritățile și instituțiile publice în vederea dezvoltării capacității organizaționale de formulare, promovare, monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul sănătății.

Grupul de participanți la acest eveniment a fost format din 10 persoane, respectiv: managerul de proiect și 5 reprezentanți ai ONG-urilor membre ale Federației Filantropia (președintele Fundației Filantropia Timișoara, președintele Asociației Sf. Voievod Ștefan cel Mare Hârja, reprezentanți ai Asociației Filantropia Ortodoxă Sibiu, ai Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia și ai Fundației Filantropia Timișoara) și 4 reprezentanți ai Ministerului Sănătății – personal conducere și execuție (secretar de stat pe domeniul medical, coordonator proiect din partea Partenerului, expert comunicare, expert departament politici publice).

Temele abordate în cadrul vizitei de studiu au vizat:

  1. 4 exemple de bune practici din Danemarca cu privire la politicile publice în domeniul socio-medical;
  2. politici publice: procesul de ințiere, elaborare, adoptare în Danemarca;
  3. implicarea comunitară și dialog social;
  4. monitorizarea și evaluarea politicilor publice;
  5. rețea de cooperare;

Cele 4 exemple de bune practici au constat în vizite la instituții relevante din Danemarca, precum:

1) Muskelsvindfonden – Instituție adresată persoanelor cu distrofie musculară, în data de 27 noiembrie 2018;

2) Ungdomscenteret – Centrul de consiliere a copiilor și tinerilor cu probleme sociale, în data de 28 noiembrie 2018;

3) Catedrala Aarhus – Centru de consiliere a victimelor, în data de 28 noiembrie 2018;

4) Egmonthojkolen – Școala în regim rezidențial pentru incluziune, în data de 29 noiembrie 2018;

Celelalte teme abordate au fost expuse prin prezentări și dezbateri cu sesiuni de analize și concluzii, organizate în cadrul Universității Via University College, Danemarca și susținute de personal calificat din cadrul acestei instituții. Lectorii prezenți – Dl. Bjørn Laigaard, dna. Carmen Rotaru, dna. Malene Leerberg, dna. Lena Kjeldsen, Dl. Finn Amby și dl. Steen Juul Hansen au livrat informațiile la standarde, performanțe și profesionalism de înaltă calitate.

Proiectul “Politici Publice Alternative în Domeniul Sănătății” (Cod Sipoca/ Mysmis: 245/ 111413) este implementat în parteneriat cu Ministerul Sănătății și cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar.

workshop-danemarca-12

ATELIERE DE LUCRU cu furnizorii de servicii medicale din Municipiul Craiova