poca-2comunicat-1

Conferința de lansare a proiectului
„Politici publice alternative în domeniul sănătății”
București, 07 Noiembrie 2018, ora 9.30, Hotel Ibis Palatul Parlamentului

Federația Filantropia, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, a organizat Conferința de lansare a proiectului “Politici publice alternative în domeniul sănătății” (Cod SIPOCA/ MySMIS: 245/ 111413), în data de 07 Noiembrie 2018 (între orele 09:30 – 13:30), la Hotel Ibis Palatul Parlamentului din București.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea capacitații ONG-urilor membre ale Federației Filantropia din domeniul socio-medical, de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice aferente obiectivelor specifice din cadrul „Strategiei Naționale de Sănătate 2014 – 2020”. Se dorește – în acest mod – crearea și menținerea unui dialog social constructiv și eficient la nivelul instituțiilor implicate.

Proiectul a demarat în data de 13 august 2018 și are o perioadă de derulare de 16 luni, respectiv până la data de 13 decembrie 2019, cu un buget în valoare totală de 975.818,35 LEI, din care valoarea cofinanțării Uniunii Europene este de 939.527,57 LEI, iar contribuția proprie a Beneficiarului/ Partenerului este în valoare de 36.290,78 LEI.

Rezultatele finale ale proiectului sunt următoarele:

R.1. 6 reprezentanți ai Federației Filantropia și 4 reprezentanți ai Ministerului Sănătății beneficiază de transfer de cunoștințe și bune practici în inițierea și implementarea de politici publice în domeniul sănătății;

R.2. 60 de persoane din 20 de ONG-uri membre ale Federației Filantropia sunt instruite în domeniul elaborării politicilor publice de sănătate aferente Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020;

R.3. Realizarea unui mecanism cu instrumente pentru susținerea și promovarea inițiativelor de politici publice în domeniul sănătății;

R4. 1 propunere de politică publică alternativă în domeniul sănătății, elaborată conform HG 775 / 2005, supusă consultării publice, utilizând instrumente de dialog social și de interacțiune cu autoritățile publice.

Conferința de lansare a proiectului a reunit reprezentanți ai ONG-urilor membre ale Federației Filantropia, reprezentanți ai Ministerului Sănătății, ai Autorității de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), precum și ai altor factori interesați (parteneri sociali, ONG-uri suport, medici, reprezentanți ai Administrației spitalelor și serviciilor medicale din București, ai Asociației pacienților cu afecțiuni autoimune etc), alături de echipa de implementare a proiectului, în total 42 de persoane.

Evenimentul a avut două sesiuni: o sesiune de prezentare a programului de finanțare POCA, a proiectului, a partenerilor și rolul acestora în proiect, a grupului țintă, a activităților și rezultatelor așteptate și o sesiune pe ateliere de lucru tematice privind problemele cu care se confruntă ONG-urile furnizoare de servicii socio-medicale și identificare de posibile soluții.

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa Managerului de proiect (Olivia Nicoleta BÎRDICI) sau Expertui de comunicare (Andreea POPESCU), la:

email: office.sipoca245@federatia-filantropia.ro
comunicare.sipoca245@federatia-filantropia.ro
www.federatia-filantropia.ro

proiect-cofinantat