ATELIERE DE LUCRU cu furnizorii de servicii medicale din Municipiul CraiovaÎn data de 07 Noiembrie 2018, ora 09.30, Federația Filantropia împreună cu Ministerul Sănătății va organiza Conferința de lansare a proiectului Politici publice alternative în domeniul sănătății (Cod SIPOCA/ MySMIS: 245/ 111413), ce se va desfășura la Hotel Ibis Palatul Parlamentului, situat în strada Izvor, Nr. 82-84, sector 5, București.

Proiectul a demarat în data de 13 august 2018 și are o perioadă de derulare de 16 luni, cu un buget în valoare totală de 975.818,35 LEI, din care valoarea cofinanțării Uniunii Europene este de 939.527,57 LEI, iar contribuția proprie a Beneficiarului/ Partenerului este în valoare de 36.290, 78 LEI.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea capacitații ONG-urilor membre ale Federației Filantropia din domeniul sănătății de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice aferente obiectivelor specifice din documentul de politică publică „Strategia Națională de Sănătate 2014 – 2020”.

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa:

Managerului de proiect: Olivia Nicoleta BÎRDICI / Expert comunicare: Andreea POPESCU
Email: office.sipoca245@federatia-filantropia.ro/ web: www.federatia-filantropia.ro